Đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

Đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

Vy Hue Le 3 năm trước 531 lượt xem

Đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương là đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề có mã đề 101 gồm 05 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm t

  Trích dẫn đề kiểm tra Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
  + Chọn phát biểu đúng:
  A. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số chẵn.
  B. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số lẻ.
  C. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số chẵn.
  D. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số lẻ.
  + Xét các phương trình lượng giác:
  (I) sinx + cosx = 3.
  (II) 2sinx + 3cosx = √12.
  (III) (cosx)^2 + (cos2x)^2 = 2.
  Trong các phương trình trên, phương trình nào vô nghiệm?
  A. Chỉ (III). B. Chỉ (I). C. (I) và (III). D. Chỉ (II).
  + Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sinx + 2cosx – 2sin2x. Khi đó M và m nhận giá trị nào sau đây?

   

  >>> Tải toàn bộ tài liệu tại đây

   

  Tin mới