Đề kiểm tra Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

Vy Hue Le 2 năm trước 279 lượt xem

Đề kiểm tra Toán 10 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương là đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1: mệnh đề và tập hợp, đề gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có mã đề 134, có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
  + Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?
  A. Đề trắc nghiệm môn Toán năm nay dễ quá! B. Cấm học sinh quay cóp trong kiểm tra.
  C. Toán học là một môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia. D. Bạn biết câu nào là đúng không?
  + Cho mệnh đề A = “∃n ∈ N: 3n + 1 là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là:
  A. A¯ = “∀n ∈ N: 3n + 1 là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.
  B. A¯ = “∃n ∈ N: 3n + 1 là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.
  C. A¯ = “∃n ∈ N: 3n + 1 là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.
  D. A¯ = “∀n ∈ N: 3n + 1 là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.
  [ads]
  + Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
  A. Nếu a ≥ b thì a^2 ≥ b^2.
  B. Nếu một tam giác có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó là đều.
  C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
  D. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  + Một nhóm học sinh giỏi các môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em học sinh?
  + Cho tập khác rỗng A = [a;8 – a] a thuộc R. Với giá trị nào của a thì tập A sẽ là một đoạn có độ dài bằng 5?

  >>> Tải toàn bộ tài liệu tại đây

  Tin mới