Đề kiểm tra Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Vy Hue Le 2 năm trước 319 lượt xem

Hocsinh365 giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra lần 1 Hóa học 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, đề gồm 02 trang với 10 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, tỉ lệ điểm giữa hai phần này là 35 : 65, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết họ

  Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
  + Phân tử X có công thức ABC. Tổng số hạt mang điện và không mang điện trong phân tử X là 82. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, hiệu số khối giữa B và C gấp 10 lần số khối của A, tổng số khối của B và C gấp 27 lần số khối của A và hiệu giữa số hạt mang điện âm của B và C là 9. Tìm công thức phân tử đúng của X?
  + Phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
  B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
  C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
  D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và nơtron.
  + Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Ca ở 200 C, biết tại nhiệt độ đó khối lượng riêng của Ca bằng 1,55 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Ca dạng hình cầu, có độ đặc khít là 74% (cho khối lượng mol nguyên tử Ca là 40,08).

   

  >>> Tải toàn bộ tài liệu tại đây

  Tin mới